Các anh hùng Lưu Ý : nạp thẻ cào TQC phải nhập đúng ID GAME và Seri + Mã Thẻ
chỉ nhận Thẻ cào từ 50.000 VND trở đi
Khai báo sai mệnh giá + Nap Sai thẻ Mất thẻ!
thẻ gate Khuyen Mai 20%
Mọi thông tin liên hệ admin
Tài Khoản
Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri
Mã bảo mật